Onderwijs op de Tamboerijn

Net als op alle Passiescholen, zien wij op de Tamboerijn ieder kind als een unieke schepping van God. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier in hun eigen tempo. Daar sluiten we ons onderwijs bij aan. Sommige kinderen hebben extra aandacht en begeleiding nodig, anderen verdieping en verrijking.

Ons onderwijs is gebouwd op de volgende bouwstenen:

  • Wij bieden een liefdevolle en veilige omgeving, waarin eerbied voor God, respect voor elkaar en zorg voor onze leefomgeving centraal staan.
  • Wij hanteren een uitdagende leeromgeving met eigentijdse leermiddelen.
  • Wij hechten aan een betrokken relatie tussen school en thuis en ouders die een actieve rol op school spelen.
  • Wij leren de kinderen in groepsverband samen te werken.
  • Wij leren hen zelfstandige keuzes te maken.
  • Wij leren hen hun eigen verantwoordelijkheid te kennen en te nemen en van betekenis te zijn voor de maatschappij.

 

86 handtekeningen nodig!

Het initiatief om een nieuwe school te starten is inmiddels geregistreerd bij DUO. Voordat DUO de aanvraag in behandeling neemt, moeten we aantonen dat er genoeg belangstelling is voor dit initiatief. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Vóór 29 oktober hebben we 86 ondertekende ouderverklaringen nodig. Staat u achter ons initiatief om een evangelische basisschool in Ede-Noord te starten? Teken dan de ouderverklaring.

Ouderverklaring is géén inschrijving

Met het tekenen zit u trouwens nog nergens aan vast! U bent niet verplicht om uw kind straks op de Tamboerijn aan te melden. U geeft met het tekenen van een ouderverklaring alleen aan dat u ons initiatief steunt.

Stappenplan tekenen ouderverklaring

Steunt u ons initiatief? Onderteken dan uiterlijk 28 oktober een ouderverklaring.

 

Aan het ondertekenen van de ouderverklaring zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • U bent de ouder of verzorger van het kind en beslissingsbevoegd.
  • U kunt per kind 1 ouderverklaring geven, dus u óf de andere ouder/verzorger, niet allebei
  • Uw kind is op 1 november 2023 tussen de 2 en 4 jaar oud.
  • Het adres van uw kind heeft als postcode: