Planning

Hoe nu verder?

Uiterlijk 29 oktober hebben we 86 handtekeningen (ouderverklaringen) nodig van ouders die belangstelling hebben voor het initiatief om een nieuwe school te starten in Ede-Noord. Alleen ouders met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar mogen de ouderverklaring ondertekenen.

Na 31 oktober liggen de documenten en handtekeningen ter beoordeling bij DUO en de Inspectie en moeten we de beslissing afwachten. Op z’n vroegst start een nieuwe school op 1 augustus 2025.

In de tussentijd onderzoeken we of we al zouden kunnen beginnen met uitbreiding van onze school in Ede-Noord. Met de gemeente zijn we al langere tijd in gesprek over extra lokalen, want zoals u weet barsten we uit het gebouw aan de Apolstraat. We zijn op dit moment concreet in gesprek over lokalen die de gemeente in Kernhem voor ons beschikbaar heeft.

Tekent u ook de ouderverklaring? Dat kan hier.