Visie en missie

Op de Passiescholen wordt hard gewerkt en veel geleerd. Want we vinden het belangrijk dat je uitstekend opgeleid de school verlaat en op de vervolgopleiding komt die helemaal bij je past.

Maar … echt tevreden zijn we pas, als je op de Passie steeds beter leert om Jezus te volgen en om – net zo als Hij dat deed – met je talent geweldig veel te betekenen voor de mensen om je heen.

Uitstekend voorbereid op de juiste plek in het vervolgonderwijs én helemaal op je plek in Gods Koninkrijk.  Dat is jouw bestemming. Daar gaan wij voor!

Strategisch beleidsplan

Onze visie en missie hebben we uitgewerkt in een strategisch beleidsplan. Elke vier jaar denken we na over de strategische koers van de Passiescholen. Die beschrijven we in een strategisch beleidsplan. Het plan van 2022-2026 vind je hier. We hebben er ook een mooie animatie van gemaakt.