Anne Westerduin de Jong

Op 16 december 2019 heeft Anne Westerduin de Jong (1971) de voorzittershamer overgenomen van Janneke Louisa. Anne volgde de studie Godgeleerdheid in Utrecht en een MBA aan Nyenrode. Haar liefde voor het onderwijs ontstond tijdens haar eerste baan als docent in het voortgezet onderwijs (Godsdienst, Verzorging en Nederlands). Als hoofdredacteur van het vrouwenmagazine Eva verwierf ze bekendheid in christelijk Nederland. Ze is nu werkzaam als voorzitter raad van bestuur van Stichting Sprank, een landelijke zorgorganisatie voor mensen met een beperking.

Bijzonder onderwijs heeft haar hart: in haar rol als voorzitter draagt ze er graag aan bij om gezamenlijk een uitnodigende plaats te creëren waarin leerlingen gestimuleerd worden voor hen nieuwe werelden te ontdekken en te onderzoeken in de context van een veilige basis door een springlevende christelijke identiteit.

Anne is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Ze is actief betrokken bij de Michaelskerk te Leersum (PKN).

(Neven)functie:

  • Raad van toezicht (vice-voorzitter) bij Het Baken, een protestants christelijke zorginstelling voor ouderen

Jaap Ketelaar

Per 1 augustus 2017 is Jaap Ketelaar benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Passie.

“Wat mij motiveert om lid te zijn van de Raad van Toezicht van de Passie zijn een aantal dingen:Ik geloof in het belang van goed kwalitatief onderwijs voor de jonge generatie en daarbij gaat het niet alleen om kennisvermeerdering, maar ook om talentontwikkeling en persoonlijke vorming. De Passie heeft een hoog ambitieniveau op die gebieden en dat spreekt me aan: Durf te dromen en ga er voor!

Vanuit onze christelijke identiteit mogen we onze jeugd bevestigen in hun waarde voor God en een veilige omgeving bieden om in te groeien. En er niet alleen voor hen zijn, maar ook voor het personeel van de Passie. Met alle belanghebbenden onze rollen positief vervullen, zodat zij ook met vreugde hun werk kunnen doen. Ik hoop daar binnen de Raad van Toezicht vanuit mijn kennis en ervaring aan bij te dragen.

De Passie wil onze kinderen helpen om hun plek in de maatschappij in te nemen en mee te bouwen aan een gezonde samenleving. Een prachtig verlangen in een postchristelijke tijd waarin verbindend vermogen  en visie zo nodig is. Het ‘mission’ programma maakt dat ze niet alleen leren met zichzelf en God bezig te zijn, maar ook met de mensen om hen heen. Top!”

Jaap (1966) is getrouwd met Alexandra en samen hebben zij drie dochters, twee schoonzoons en twee kleinzoons. Hij is parttime predikant in Wageningen, begeleidt kerken in veranderingsprocessen en is trainer en coach op het gebied van leiderschap, missie en verandering.

(Neven)functies:

  • Bestuurslid van de stichting Global Mission Services
  • Associate van de World Evangelical Alliance – Mission Commission

Tamme Spoelstra

Toen de vraag op mij afkwam om mogelijk toe te treden tot de raad van toezicht van de Passie was ik verrast. Hoewel ik zelf niet opgevoed ben binnen de kring van het evangelisch onderwijs, liet die vraag mij niet los. Zo werk ik met veel plezier aan Hogeschool Viaa als docent wereldoriëntatie en als docentonderzoeker bij het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken van de Educatieve Academie en ook bij onze gezamenlijke masteropleidingen. Bovendien ben ik als historicus en onderwijsadviseur lang betrokken bij het mede vorm en inhoud geven van het christelijk onderwijs. Ons land heeft christelijk onderwijs nodig om jonge mensen voor te bereiden op de toekomst. Deze voorbereiding begint met het hart, wat zo onlosmakelijk verbonden is met ons handelen en denken. Deze volgorde is bepalend voor mijn visie op christelijk onderwijs.

Het goed toezicht houden is een vereiste, maar ook erg noodzakelijk om datgene wat met liefde is toevertrouwd aan de schoolgemeenschap door ouders en verzorgers te bewaken en uit te bouwen. Dan is bijbelgetrouw onderwijs voorwaardelijk, omdat dit streven de bedoeling van het evangelisch onderwijs in het hart raakt. De vorming van jongeren tot verantwoordelijke burgers is voor mij dan ook een belangrijke motivatie om me in te zetten binnen de raad van toezicht van de Passie.

Ik ben gelukkig getrouwd en samen hebben we vier kinderen ontvangen. De oudste zoon woont en werkt in Utrecht, onze dochter is getrouwd en woont in Hasselt, twee jongens wonen nog bij ons thuis in Hasselt. Wij zijn meelevend lid van de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Hasselt.

(Neven)functies:

  • Docent wereldoriëntatie aan de Hogeschool Viaa/pabo en docentonderzoeker bij het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken van de Educatieve Academie en van de gezamenlijke masteropleidingen.
  • Fractievoorzitter van de ChristenUnie Zwartewaterland

Titia Cnossen

Vanaf 1 april 2021 is Titia Cnossen (1957) lid van de Raad van Toezicht van De Passie met de portefeuille Governance.

“Kinderen en opgroeien hebben in mijn werk als burgemeester en wethouder altijd speciale aandacht. De uitdrukking ‘It takes a village to raise a child’ geeft weer dat de gemeenschap en daarmee ook het onderwijs om ouders heen staan bij de opvoeding van kinderen. Daarom zet ik mij graag in bij de Raad van Toezicht omdat de Passiescholen kinderen een christelijke basis geven voor de rest van hun leven.”

Titia is getrouwd, heeft drie volwassen kinderen en vier kleinzoons. Sinds november 2021 is zij wethouder van de gemeente Lansingerland met o.m. Omgevingswet, Communicatie, WMO, Cultuur en Gezondheid in de portefeuille.

Nevenfunctie:

  • Voorzitter Bestuurdersvereniging ChristenUnie

 

Franklin Maduro 

Per 1 september 2021 is Franklin Maduro benoemd als lid van de raad van toezicht van de Passie.

“Mijn passie voor het onderwijs gaat terug naar de beginjaren negentig toen ik startte op de financiële afdeling bij het Apeldoorns College. De reden voor mij om toe te treden tot de raad van toezicht van de Passie is omdat ik het belang van goed evangelisch bijbelgetrouw onderwijs in Nederland zie. De bijbel geeft ons de volgende opdracht:

Spreuken 18:15 Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis.

Hoe mooi is het dan om mijn passie, visie en ervaring te mogen inzetten en daarmee het evangelisch bijbelgetrouw onderwijs in Nederland te bevorderen.”

Franklin (1967) trouwde in 1989 met Magda. Zij hebben twee zoons, Jonathan (1991) en Ronald (1995). Sinds 1 april 2021 zijn zij samen fulltime voorganger bij Evangelie Gemeente De Deur Rotterdam. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed binnen verschillende roc’s en de laatste jaren als manager Bedrijfsvoering bij de MBO Raad.

Na de HEAO-BE heeft Franklin de opleidingen post controller bij Nive Opleidingen en Register Valuator bij de Tias in Tilburg gevolgd.

(Neven)functies:

  • Voorganger bij Evangelie Gemeente De Deur
  • Directeur van Maduro Consultancy
  • Directeur ANBIbank BV