Vertrouwenspersonen

De Passie wil voor alle leerlingen een veilige plek zijn om te leren en tot ontwikkeling te komen. Als jij of uw zoon/dochter te maken krijgt met gedrag van medeleerlingen of medewerkers van de Passie wat niet veilig bij voelt, kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. Hij of zij biedt een luisterend oor en kan helpen bij het zoeken naar een oplossing of de weg wijzen naar andere hulpverleners.

De interne vertrouwenspersonen per school vindt u onder onderstaande links:

Naast interne vertrouwenspersonen heeft de Passie ook twee externe vertrouwenspersonen die in dienst zijn bij de hogeschool VIAA. Een externe vertrouwenspersoon heeft met name een taak wanneer er in de school sprake is van klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Leerlingen of collega’s die intern niet afdoende kunnen worden bijgestaan, kunnen op deze externe vertrouwenspersoon een beroep doen. Ook ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersonen zijn:

Henk Grit, h.grit@viaa.nl; telefoon (038) 425 55 42 of 06 24321661
Marjan Harink, m.harink@viaa.nl; telefoon (038) 425 55 42 of 06-21316144


Klachtenregeling

In de praktijk van alledag kunnen er op school zaken misgaan of fout lopen. In het uiterste geval kan dat ertoe leiden dat je overweegt een klacht in te dienen. Hiervoor hebben we een klachtenregeling. De bedoeling van deze regeling is om klachten zo snel en goed mogelijk op te lossen. De klachtenregeling vind je hier.